Регламент (ЕО) № 1587/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус PROPCELEX