Zadeva T-82/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Panasonic in MT Picture Display/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Pravica do obrambe — Dokaz o sodelovanju pri omejevalnem sporazumu — Enotna in trajajoča kršitev — Smernice o izračunu zneska glob iz leta 2006 — Sorazmernost — Globe — Neomejena sodna pristojnost)