Zaak T-82/13: Arrest van het Gerecht van 9 september 2015 — Panasonic en MT Picture Display/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Wereldmarkt van tv- en computerbeeldbuizen — Besluit houdende vaststelling van een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot prijzen, marktverdeling, capaciteiten en productie — Rechten van de verdediging — Bewijs van deelname aan de mededingingsregeling — Eén enkele voortdurende inbreuk — Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van 2006 — Evenredigheid — Geldboeten — Volledige rechtsmacht”)