Kawża T-82/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Panasonic u MT Picture Display vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq dinji tat-tubi katodiċi għas-settijiet tat-televiżjoni u għall-moniters tal-kompjuter — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Ftehimiet u prattiki miftiehma fir-rigward ta’ prezzijiet, ta’ tqassim tas-swieq, ta’ kapaċitajiet u ta’ produzzjoni — Drittijiet tad-difiża — Prova tal-parteċipazzjoni fl-akkordju — Ksur uniku u kontinwat — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Proporzjonalità — Multi — Ġurisdizzjoni sħiħa”)