Byla T-82/13: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Panasonic ir MT Picture Display/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos — Teisė į gynybą — Dalyvavimo kartelyje įrodymas — Vienas ir tęstinis pažeidimas — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės — Proporcingumas — Baudos — Neribota jurisdikcija)