T-82/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Panasonic és MT Picture Display kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A televízió- és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca — Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árakkal, a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt magatartások — Védelemhez való jog — A kartellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Arányosság — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat”)