Predmet T-82/13: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2015. – Panasonic i MT Picture Display protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Svjetsko tržište katodnih cijevi za televizore i zaslone računala — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u — Sporazumi i usklađena djelovanja u području cijena, podjele tržišta, mogućnosti i proizvodnje — Pravo na obranu — Dokaz sudjelovanja u zabranjenom sporazumu — Jedinstvena i trajna povreda — Smjernice o metodi za utvrđivanje novčanih kazni za 2006. — Proporcionalnost — Novčane kazne — Neograničena nadležnost”)