Věc T-312/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. března 2020 – Wilhelm Sihn jr. v. EUIPO – Golden Frog (CHAMELEON) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CHAMELEON – Starší mezinárodní a národní slovní ochranná známka CHAMELEON – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)