Ir-Regolament tal-kunsill (KEE) 2454/78 tad-19 ta' Settembru 1978 rigward il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' bdil ta' ittri li jemendaw il-Ftehim bejn il-Komunità Ekomomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja għall-iskop ta' l-aġġustament ta' ċerti speċifikazzjonijiet tat-tariffa