1978 m. rugsėjo 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2454/78, patvirtinantis Susitarimą, sudarytą pasikeičiant raštais, ir iš dalies pakeičiantis Susitarimą tarp Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės, siekiant patikslinti kai kurias tarifų specifikacijas