PROPCELEX Регламент (ЕО) № 317/2004 на Комисията от 23 февруари 2004 година за приемане на дерогации от разпоредбите на Регламент (ЕО) 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за отпадъци по отношение на Австрия, Франция и Люксембургтекст от значение за ЕИП.