Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямската република Мавритания PROPCELEX