Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/165 al Comisiei din 5 februarie 2016 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea raportării cu date de referință cuprinse între 1 ianuarie și 30 martie 2016 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Solvabilitate II) (Text cu relevanță pentru SEE)