Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/165 (2016. gada 5. februāris), ar ko nosaka tehnisko informāciju tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanai, lai sniegtu pārskatus ar atsauces datumiem no 2016. gada 1. janvāra līdz 30. martam, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) (Dokuments attiecas uz EEZ)