Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/165, 5. veebruar 2016, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (Solventsus II) sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on 1. jaanuarist kuni 30. märtsini 2016 (EMPs kohaldatav tekst)