/* */

PROPCELEX Споразумение за сътрудничество между Съвета за Арабско икономическо единство (САИЕ) и Европейските общности