TITJUR Analog Devices Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на8 октомври 1981 г. # Analog Devices GmbH срещу Hauptzollamt München-Mitte и Hauptzollamt München-West. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht München - Германия. # Тарифно класиране. # Дело 122/80.