PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 4060/89 на Съвета от 21 декември 1989 година относно премахване на извършвания контрол по границите на държавите-членки в областта на шосейния и вътрешноконтиненталния воден транспорт