PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1654/2005 на Комисията oт 10 октомври 2005 година относно изменение на Регламент (EО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистриранетоТекст от значение за ЕИП.