Писмен въпрос E-007012/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Откриване на нов терапевтичен подход за пациенти с главоболие и мигрена