Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 25/94 от 2 декември 1994 година за изменение на приложение VII (Взаимно признаване на професионални квалификации) към Споразумението за ЕИП$