/* */

Писмен въпрос E-5468/06 зададен от Anne Ferreira (PSE) на Комисията. Среща на Комисията за Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius) в Шиба, Япония