Sag C-541/14 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 21. april 2016 — Royal Scandinavian Casino Århus I/S mod Europa-Kommissionen, Kongeriget Danmark, Betfair Group plc, Betfair International Ltd og European Gaming and Betting Association (EGBA) (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — annullationssøgsmål — artikel 263, stk. 4, TEUF — søgsmålsret — søgsmålskompetence — fysiske eller juridiske personer — statsstøtte — afgørelse, hvorved en støtteordning erklæres forenelig med det indre marked — retsakt, der berører sagsøgeren individuelt — regelfastsættende retsakt, der ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger)