Писмен въпрос E-008435/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Четворно увеличение на забавените плащания от страна на публичните администрации в Испания