Дело T-754/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 май 2016 г. — Efler и др./Комисия (Обезпечително производство — Институционално право — Европейска гражданска инициатива — Отказ за регистрация — Молба за постановяване на временни мерки — Недопустимост)