Решение на Съда (втори състав) от 12 февруари 2004 г.