Писмен въпрос E-010071/10 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Защита на труда на хората на изкуството и изпълнителите от неподходящо използване за търговски цели