Amylum/Съвет TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 30 септември 1982 г. # G.R. Amylum срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 108/81.