Věc C-390/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francie) dne 13. června 2018 – trestní řízení proti YA a AIRBNB Ireland UC – další účastníci: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel