TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 14 октомври 2004 г. # Jan Pflugradt срещу Европейска централна банка. # Жалба. # Дело C-409/02 P. Pflugradt/ЕЦБ