Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България