Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2017 година