Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/476 ze dne 3. března 2017 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Lucemburským velkovévodstvím