Италия/Комисия Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 14 юни 2006 г. # Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. # Иск за отмяна - недопустимост. # Дело T-110/05. TITJUR