Писмен въпрос E-4578/06, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Banning trade in dog and cat fur