Решение на Съвета от 18 декември 2020 година за назначаване на двама членове на Европейския консултативен съвет за статистическо управление 2020/C 445/02