Дело F-60/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 2 март 2016 г. — Ruiz Molina/СХВП (Публична служба — Срочно нает служител — Персонал на СХВП — Срочен трудов договор, който съдържа клауза за прекратяване — Клауза, която предвижда прекратяване на договора в случай че служителят не е включен в списъка с резерви от конкурс — Дата, от която клаузата за прекратяване поражда действие — Конкурси на общо основание СХВП/AD/01/13 и СХВП/AST/02/13)