Schneemann и др./Комисия Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на21 ноември 1989 г. # Marijke Schneemann и други срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Дело C-137/88. TITJUR