TITJUR Roquette Frères/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 27 септември 2006 г. # Roquette Frères SA срещу Комисия на Европейските общности. # Конкуренция - Член 81 ЕО - Глоба - Равно третиране. # Дело T-322/01.