PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1991/2006 на Съвета от 21 декември 2006 година относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храниТекст от значение за ЕИП.