Asia C-574/17 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 28.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-752/14, Combaro v. komissio, 19.7.2017 antamasta tuomiosta