Писмен въпрос E-2130/07 зададен от Gianni Pittella (PSE) на Комисията. Eзикова дискриминация