Решение на Общия съд (първи състав) от 19 юни 2015 г.