Решение (ЕС) 2016/1039 на Съвета от 16 юни 2016 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Европейския съюз за удължаване на срока на освобождаването от задължения в рамките на СТО по отношение на автономния преференциален режим за Западните Балкани