Писмен въпрос E-1830/06, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Draft Temporary Agency Work Directive