Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията относно обхвата на стоки и услуги от хармонизираните индекси на потребителските цени$