1997 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 8/97, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)