EMP Ühiskomitee otsus nr 8/97, 10. märts 1997, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)