Определение на председателя на Съда от 17 декември 1998 г.