Заключение на генералния адвокат Mischo представено на16 декември 1999 г.